Om Oss

Sameiet Huset Mot Havet er et eierseksjonsameie som står for driften av bygget, det vil si det som er felles for eierseksjonene.

I løpet av året gjennomføres en rekke sameiermøter, og den daglige driften gjøres av et styre som er valgt av alle seksjonseierne.

Sameiet er registrert i enhetsregisteret under organisasjonsnummer 925 834 017

Info fra Enhetsregistreret