Om Oss

Huset Mot Havet er driftes av et eierseksjonsameie som er registrert i enhetsregisteret under organisasjonsnummer 925 834 017

Info fra Enhetsregistreret